Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Eğitim AnlayışımızBÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ

Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi olarak,  öğrencinin önce eğitimini hedef alan, bu hedefi öğretimle bütünleştiren bir kurumdur.

Okulumuz, Milli eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerimizi çağdaş düzeye ulaştıran her türlü yeniliklere ve eğitim-öğretim programlarına açık bir okuldur.

Öğrencilerimizin; ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak; problem çözme becerilerine sahip olmaları, düşüncelerini doğru ve etkili bir şekilde sunmaları; Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini okuyarak okuma ve zevk ve alışkanlığını kazanmaları; ülkesini ve değerlerini koruyan, insanı ve insanları seven iyi birer birey olarak yetişmeleri, okulumuzun hedef amaçlarından bazılarıdır.

9.,10.,11. ve 12. Sınıflardan oluşan okulumuz, öğrencilerimize ortak derslerin yanı sıra, alan dersleri ve seçmeli dersler sunulmakta, böylece öğrencilerimizin hem hayata, hem de yüksek öğretime en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Sadece akademik başarının yeterli olmayacağına inanan okulumuz, öğrencilerimizin, bilimin yanı sıra,  sporda ve sanatta da başarılı olmaları gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle, okulumuzda, müzik resim, tiyatro, spor gibi etkinlikler her zaman yapılmaktadır.

Okulumuz, deneyimli öğretmenleri ile, öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık sürecinde yeterli eğitim ve öğretimi görmeleri için de tüm olanakları sunmaktadır.