Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Branş Derslerimiz


BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi programımız, sportif beceri - koordinasyon eğitimi ve yüzme alanlarında yapılmaktadır. Birbirleriyle bağlantılı bu alanlarda yapılan etkinliklerde, sporu sevdirmenin yanı sıra, problem çözme, bedensel zorluklarla baş etme, farklı malzemeleri kullanma gibi çeşitli alanları keşfetmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler büyük ve küçük kas becerilerini geliştirici birtakım etkinlikler yaparak özgüvenlerini geliştirirler, işbirliğinin ve bir takımın parçası olarak hareket edebilme becerisinin önemini fark ederler. Beden eğitimi etkinlikleri, yaş grubu özellikleri göz önünde bulundurularak, çocukların hayal gücü ve oyun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılandırılmıştır.

Yüzme dersleri beden eğitimi dersleri içerisinde on beş günde bir yapılır. Yüzme programı, birinci dönem ekim ayında başlar ve ocak ayında sona erer. İkinci dönem ise mart ayında başlayıp yıl sonuna kadar devam eder. Anaokulu yüzme derslerindeki hedefimiz, çocuklarımızın yüzme sporundan zevk almalarını ve eğlenmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, güven duygularını geliştirmeyi ve temel yüzme becerilerini öğretmeyi amaçlamaktayız.

GÖRSEL SANATLAR

Okulumuzda görsel sanatlar çalışmaları her çocuğun yaratıcılığı desteklenerek planlanır. Çocuklar; duygularını resim, parmak boya, üç boyutlu inşa çalışmaları, kil, baskı gibi tekniklerle ifade ederken aynı zamanda da el-göz koordinasyonları gelişmektedir. Bunun dışında her ay ele aldığımız "ayın sanatçısı" ile sanatçının kim olduğu, sanat eserinin değeri gibi konularda farkındalık kazanmalarına destek olmaktayız. Müze ve sergilere düzenlediğimiz gezilerle de öğrencilerimizin sanata karşı olan ilgileri pekiştirilmektedir.

MÜZİK

Anaokulu müzik programındaki hedefimiz; çocuklara müziği sevdirmektir. Okul öncesi dönemde müzik eğitiminde en önemli noktalar; duymak, dinlemek,dikkatini seslere yoğunlaştırabilmektir. Öğrencilerimiz müzik dersinde; ritm çalışmaları, şarkı söyleme, hareket ve dans, müzikli öykülere eşlik etme, müzik aletlerini, seslerini ve sesler arasındaki farkları tanıyabilme çalışmaları yapmaktadırlar. Müzik çalışmalarımızı müzik atölyesinde branş öğretmenimiz eşliğinde yapmaktayız. Bu çalışmalar dışında da müzik, günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Görsel sanatlarda olduğu gibi, müzik çalışmalarımızda da her ay bir sanatçıyı konu alarak, öğrencilerimize hem sanatçının eserlerini dinletip hem de hayatı hakkında bilgi vermekteyiz.

DANS-BALE

En eski iletişim dillerinden biri olan dansa yönelik çalışmalarımızla çocuklarımızın kişisel yetenekleri ortaya çıkararak, kendilerini doğru ifade etme becerilerini, öz güvenlerini ve motivasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Sevdiği müzikler eşliğinde ellerini çırpan, zıplayan ve oyun içinde dans eden öğrencilerimiz, hareket yeteneklerini geliştirmektedirler. Aynı zamanda bale çalışmalarına katılmak isteyen öğrencilerimiz için de haftada bir gün olmak üzere, bale öğretmenimiz tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile amacımız çocuklarımızın estetik algılarını geliştirerek bu müzikli gösteri sanatına karşı ilgisi olan öğrencilerimizin farkındalığını artırmaktır.

DRAMA

Drama çalışmalarımız, çocuğun doğal öğrenme ortamı olan oyun ile iç içe yapılmaktadır. Drama etkinliklerimizde öğrencilerimizle farklılıklara saygı algısını, kendine güven duygusunu, duygularını ifade edebilme, grup önünde rahatça konuşma ve hareket edebilme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda, tema bazlı eğitim sistemimizle bağlantılı olarak, temaları oynayarak öğrenmelerini ve pekiştirmelerini sağlayan bir ortam oluşturan drama etkinliklerimizle, öğrencilerimiz ayrıca masalları ve öyküleri tanıyıp canlandırarak kendi masallarını oluşturabilmekte ve böylelikle hayal dünyaları daha da gelişmektedir.