Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Eğitim Programımız


Çocuğu merkeze alan, bilim ve sanat temelli yaratıcılığın ön planda olduğu; çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artıran ve geliştirmeyi hedefleyen bir sistem uygulamaktayız. İngilizceye verilen önem kadar anadili geliştirme çalışmalarını da aksatmadan ve oyun temelli bir program sunmaktayız.
3-6 yaş grubu öğrencilerin sınıflara ayrılması, yaş gruplarına göre yapılır. Çocuklara kendi yaş seviyelerinin en üst düzeyinde, verim alabilecekleri eğitim verilir.
Anaokulumuz, 08.00 - 18.00 saatleri arasında açık olup eğitim-öğretim 08.50 - 16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Anaokulumuzda yaş gruplarına göre belirlenmiş olan branş derslerinin gün ve saatleri, haftalık branş ders dağılım çizelgesinde yer almakta ve branş dersleri ekim ayı itibarı ile başlamaktadır.
Anaokulumuzda öğrencilerimiz ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak isteyen velilerimiz, önceden randevu alarak yönetici, uzman rehber ve öğretmenlerle görüşebilir. Gerekli görüldüğü hallerde okulumuz da velileri görüşmeye davet edebilir.
Anaokulumuzda, eğitim öğretim yılı içerisinde 2 kez veli toplantısı yapılır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

"Oyun, çocuğun işidir…"