Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 İngilizce Öğreniyoruz


TBES ( Theme Based Education System )

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, İngilizce ile ilk defa anaokulunda tanıştıkları için, bu yaş grubunda İngilizce ayrı bir önem taşır. İngilizce derslerini, öğrencilerin, eğlenerek öğrendikleri bir süreç haline getirmek için beş duyuyu içeren, oyun merkezli dil aktivitelerine dayanan etkinlikler yapılır.

Hedefimiz; öğrencilerimize kendi konuştukları anadilleri dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirmek, İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmak ve öğrenme sürecini doğal öğrenme ortamlarında yaşayarak keşfetmelerini sağlamaktır.

Okulumuza ait olan TBES ( Theme Based Education System ) / Tema-bazlı Eğitim Sistemi ), anaokulundan itibaren uygulanmaktadır. Yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve sarmal bir yapıya sahip olan program ile çocuk, öğrendiklerini pekiştirme imkanını bulur. Temalar ile paralel program oluşturma prensibine dayanan sistemimiz, zengin ve çeşitli materyaller ile desteklenmekte, bu sayede de öğrencilerimiz dinlediklerini anlama ve iletişime geçme becerilerini kazanmaktadırlar.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

"Dilin sınırları, dünyanın sınırlarıdır."