Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Rehberlik Birimimiz


Eğitim-öğretim yaşantılarına ilk adımı atan öğrencilerimizin, öz bakım, psiko-motor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dilsel gelişimleri, bireysel farklılıkları da göz önüne alarak takip edilmekte ve uygun programlarla çocuklara destek verecek çalışmalar planlı ve sistemli olarak yürütülmektedir. Olumlu benlik algısı ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılırken; öğrencilerin saygı, işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi değerler kazanarak sosyalleşmesi hedeflenir. Tüm bu çalışmalar planlanırken çocuğun hayatında en önemli yer tutan ve evrensel bir dil olan oyun unutulmamaktadır. Çünkü oyun, aynı zamanda bir öğrenme aracı, çocuğu tanıma tekniği ve dünyayı keşfetme yöntemidir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Rehberlik Birimi ve sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerimizin farklı alanlarındaki (dilsel, bilişsel, öz bakım, psiko-motor, sosyal-duygusal gelişim) gelişimleri, yaş gruplarına göre oluşturulan öğrenci değerlendirme raporları ile her dönem, bireysel veli görüşmelerinde paylaşılır. Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin duygusal, bilişsel, sosyal, dilsel ve psiko-motor gelişim açısından birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır ve bu çalışmaların sonuçları, ikinci dönem nisan-mayıs aylarında yapılan bireysel veli toplantılarında aileler ile paylaşılır.

Öğrencilerimizin küçük kas gelişimi, görsel – işitsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla tarama, izleme ve destekleme çalışmaları yapılmaktadır.

Sosyal becerilerinin gelişimine yönelik olarak; farklılıklara saygı gösterme, duyguları anlama, öfke kontrolü gibi çalışmalar yapılmaktadır.

"Değerler Eğitimi" çalışmalarıyla öğrencilerimizin kendileriyle, içinde yaşadıkları toplumla ve tüm dünya ile daha barışık bireyler olmalarına destek olacak çalışmalar planlanmaktadır. Saygı-sevgi, sorumluluk, dostluk, hoşgörü, işbirliği, barış gibi değerler her ay çeşitli etkinliklerle ele alınmakta ve aileler de konu ile ilgili bilgilendirme bültenleriyle çalışmaya dahil edilmektedir. Değerler eğitimi kapsamında çeşitli "sosyal sorumluluk projeleri" de gerçekleştirilmektedir.

Biliyoruz ki, oyun çocuğun en ciddi işidir. Öğrencilerimiz oyun odasında oynarken, oyuncaklarla ve arkadaşlarıyla ilişkisi, liderlik özelliği, oyunda aldığı roller gibi özellikleri doğal oyun ortamı içinde gözlemlenmekte, gerektiği durumlarda ailelerle bu gözlemler paylaşılmaktadır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Anne-Baba Kulübü Grup Çalışmaları

Velilerimizin, çocuklarını yetiştirirken karşılaştıkları problemlerle baş edebilmeleri, daha etkili iletişim kurabilmeleri, başka anne-babalarla beraber birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilmeleri amacıyla düzenlenen bir eğitim programıdır. Program yılda iki kez planlanmakta, her çalışma beş haftalık bir süreçten oluşmaktadır. Gelişim dönemleri, etkili iletişim, çatışma çözme yöntemleri gibi konular interaktif bir şekilde programlanmaktadır.

Veli Seminerleri

Gereksinimler doğrultusunda planlanan paylaşım çalışmalarıdır. "Okula Hazırbulunuşluk, Değerler Eğitimi, Anne-Baba Tutumları" gibi konular da planlanmaktadır.

Rehberlik Postası

Öğretim yılı içerisinde belirlenen istek ve gereksinimler doğrultusunda velileri bilgilendirmeye yönelik olarak; "Yaratıcılık, Anne-Baba Tutumları, Çocuklarda Cinsel Gelişim, Gelişim Dönemleri, Özgüven, Değerler, Şiddet, İletişim v.b" konularda hazırlanmaktadır.

"Rehberlik Postası" adıyla ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten ya da basılı şekliyle paylaşılır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

"Rehberlik; her öğrencinin farklı bir birey olduğu inancıyla yapılır."