Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Eğitim Programımız

BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL AKADEMİ İLKOKULU
EĞİTİM PROGRAMIMIZ


Öğrenciyi merkeze alan, yaratıcılığını ön plana çıkararak gerek akademik gerekse sanatsal ve sportif anlamda kendini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim - öğretim programımız; disiplinler arası çalışmalarla öğrencilerin araştırma, sorgulama ve bağlantı kurma yöntemleri ile daha kalıcı öğrenmelerini amaçlamaktadır. Okulumuzda dersler, öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurarak, her öğrenme biçimine uygun etkinliklerle desteklenerek işlenmektedir. 


TBES (Tema Bazlı Eğitim Sistemi)
Anaokulu ve İlkokulda uyguladığımız TBES (Tema Bazlı Eğitim Sistemi) ile amacımız, öğrencilerin yabancı dil ediniminin hızlı olmasını sağlamanın yanında tüm derslerde kalıcı öğrenmelerini gerçekleştirmektir. Aynı sınıf düzeyinde tüm şubelerimizde, MEB’in uygun gördüğü konu üzerinde, öğretmenlerimizin ( Sınıf Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni, Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni, Müzik Dersi Öğretmeni, Beden Eğitimi Dersi Öğretmeni, Akıl Oyunları Dersi Öğretmeni, Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretmeni) yaptığı toplantılarda belirledikleri etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler, dersin yapısına göre zaman zaman aynı konuyu içeren farklı etkinlikler şeklinde, zaman zaman da birbirini tamamlayan etkinlikler şeklinde (disiplinler arası çalışmalar) olmaktadır. Bu sistemde amaç, öncelikle öğrencilerde öğrenecekleri konu ile ilgili merak uyandırmak, ve özgün fikirler ortaya koymalarını sağlamaktır. Sonrasında, tüm derslerde paralel yapılan etkinlikler ile öğrencilerin kalıcı öğrenmesi sağlamaktadır.


OKUMA SAATLERİ
Öğrencilerimizin küçük yaşlardan başlayarak öncelikle kendi dilini ve bununla birlikte başka bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenerek kendilerini yaş düzeylerine uygun olarak yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Okumak, bu anlamda en önemsediğimiz konulardan biridir. "Yaşayarak öğrenme" felsefesi doğrultusunda, öğrencilerimiz ile birlikte, okulumuzdaki her birimin katılımıyla "Okuma Saatleri" düzenlenmektedir.


İKİNCİ YABANCI DİL
Türkçe ve İngilizcenin yanında, okulumuzda, 4. Sınıf öğrencilerimize ortaokulda da öğrenmeye devam edecekleri  ikinci bir yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. Dillerin sadece konuşarak anlaşmayı sağlamak dışında evrensel bir yapısı olduğuna inanan okulumuz, öğrencilerimizin müzik, görsel sanatlar, dans ve tiyatro gibi evrensel dillerde de kendilerini ifade edebilmeleri adına gerekli ortamı oluşturmaktadır.


OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER
Yaptığımız fiziksel etkinlik aktivitelerinde başlıca amacımız, öğrencilerimizin bilişsel gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal ve motor becerilerinin gelişimini desteklemek ve hızlandırmaktır. Bu amaçla 1. ve 2 sınıf düzeylerinde bir hafta yüzme havuzunda, bir hafta spor salonunda fiziksel aktivite çalışmaları yapılmaktadır. Spor salonu aktivitelerimiz daha çok denge-koordinasyon, esneklik, çeviklik, hızlı düşünüp karar verme ve hızlı hareket etme becerilerini geliştirmeye yönelik parkur çalışmaları şeklindedir. 3. sınıftan itibaren basketbol, yüzme, voleybol ve futbol olmak üzere 4 branşa ayrılan fiziksel etkinlik çalışmalarımızda öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına en yakın spor dalında eğitim almaları, yeteneklerini en üst düzeyde sergilemeleri amaçlanmaktadır.
Okulumuzda 1., 2. ve 3. Sınıflarda uygulanan “Akıl Oyunları” dersi ile öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren farklı düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.  4. Sınıf düzeyinde Matematik ve Fen Bilimleri dersleri, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Fen ve Teknoloji öğretmenleri tarafından yapılan uygulama dersleri ile zenginleştirilmektedir. Böylece, öğrencilerimizin ortaokulda uygulanacak olan tam branş sistemine hazırlanmaları sağlanmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel sanatlar derslerimizde öğrencinin yaratıcılığını geliştirecek sanatsal çalışmalar, farklı teknik ve malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Öğrencilerin, eğlenerek oluşturdukları ürünler yıl sonunda okulumuzda düzenlenen resim sergisinde yerlerini almaktadır.


MÜZİK
Müzik derslerimizde, öncelikli olarak öğrencilerimizin  müziği sevmeleri amaçlanmaktadır. Müziği yaşamlarına dahil edebilmeleri adına, beden perküsyonu çalışmaları da yapılmaktadır. Bu yöntemle, ritim duygularını da geliştirmeyi amaçlıyoruz. İyi bir dinleyici olmalarını sağlamak amacıyla her ay klasik müzik bestecilerimizi dinliyor ve tanıyoruz. Öğrencilerimizin müzikle olan ilgilerini daha üst düzeye taşımak amacıyla 3. ve  4. sınıflarımızda branşlaşma sistemi uygulanmaktadır.


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilişim Teknolojileri derslerimizde başlıca amacımız, ilkokul çağından itibaren öğrencilerimizin öncelikli olarak bilgisayar okur-yazarı olmaları ve interneti doğru kullanmalarını sağlamaktır. Bunun yanında 1. Sınıftan itibaren yaş düzeyine uygun olarak yaptığımız KODLAMA çalışmaları ile de öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirerek çağımız dünyasına ayak uydurmalarını sağlıyoruz.


ETÜT ÇALIŞMALARI
1., 2. ve 3. Sınıflarda takviyeye ihtiyacı olan öğrencilerimiz, gün içinde yardımcı öğretmen eşliğinde bireysel çalışmalarla desteklenmektedir. 4. Sınıf düzeyindeki öğrenciler ise, öğretmenin ve/veya öğrencinin talebi üzerine, ihtiyaç duyulan derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde düzenlenen okul sonrası etüt çalışmalarına katılmaktadırlar.
Ayrıca okulumuzda 4. Sınıf öğrencilerimize yönelik test tekniğini de öğrenmeleri ve sınav kaygısını, yaşayarak aşmaları adına  deneme sınavları düzenlenmektedir.