Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Rehberlik Birimimiz

Rehberlik anlayışımız; eğitim – öğretim sürecinde öğrencilerimizin sağlıklı ve uyumlu bir gelişim sürdürmelerine ve kendilerini gerçekleştirebilmelerine destek vermektir. Bu amaçla öğrencilerimizin kendisini tanıması, ilgi, yetenek ve özelliklerini keşfetmesi ve geliştirtmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda olumlu benlik algısı ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılırken; öğrencilerin saygı, işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi değerler kazanarak sosyalleşmesi hedeflenir. 

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Okulumuza yeni başlayan çocukların, okulun fiziksel ortamına, okul kültürüne ve işleyişine uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen çalışmalardır. 

ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI 

Öğrencilerimizin; yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özelliklerini ve bunlara yönelik gereksinimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu kapsamda; çoklu zekâ alanları, öğrenme biçimleri, vb. ölçme araçlarıyla çeşitli çalışmalar yapılarak raporlar hazırlanır ve öğrencilerimizin aileleriyle paylaşılır. 


GRUP ÇALIŞMALARI
Sosyal becerilerinin gelişimine yönelik farklılıklara saygı gösterme, duyguları anlama, arkadaşlık ilişkileri, öfke kontrolü ve çatışma çözme yöntemleri gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

"Değerler Eğitimi" çalışmalarıyla öğrencilerimizin kendileriyle, içinde yaşadıkları toplumla ve tüm dünya ile daha barışık bireyler olmalarına destek olacak çalışmalar planlanmaktadır. Saygı-sevgi, sorumluluk, dostluk, hoşgörü, işbirliği, barış gibi değerler her çeşitli etkinliklerle ele alınmakta ve aileler de her ay konu ile ilgili bilgilendirme bültenleriyle çalışmaya dahil edilmektedir. Değerler eğitimi kapsamında çeşitli "sosyal sorumluluk projeleri" de gerçekleştirilmektedir. 

AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Bireysel Veli Görüşmeleri 

Öğrencilerimizin gelişimlerini değerlendirmek amacıyla ve ihtiyaç duyulduğu zamanlarda veliler ile işbirliğini sağlamak için bireysel veli görüşmeleri yapılır. 


Veli Seminerleri 

Velilerimizin, çocuklarını yetiştirirken karşılaştıkları problemlerle baş edebilmeleri, daha etkili iletişim kurabilmeleri, başka anne-babalarla beraber birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilmeleri amacıyla düzenlenen interaktif bir eğitim programıdır.

Belirlenmiş Olan Seminer Başlıkları

Okula Hazır Bulunuşluk
Bu Yıl Okulda Beni En Mutlu Eden Şey
Anne Baba Tutumları
Zorbalık
Teknoloji Diyeti
Biz Ne Söyleriz Çocuklarımız Ne Anlar
Pozitif Disiplin
Çatışma Çözme

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Oryantasyon Çalışmaları 
Sınıf Rehber Öğretmenliği Çalışmaları 
Hizmetiçi Eğitim Çalışmaları 

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA 

"Rehberlik; her öğrencinin farklı bir birey olduğu inancıyla yapılır."