Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Eğitim Anlayışımız

Bilgiyi farklı kaynaklardan edinen ve sürekli gelişimi öngörüp öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı, eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır.

Öğretmenlerimiz; bireysel farklılıklara dayalı çeşitliliği bilen ve demokratik tutumlara sahip birer rehberdir.

Öğrencilerimiz; düşünen, araştıran, tartışan, yorumlayan, hazırlığını kendisi yapan, yaratıcı ve özgüvenli birisi olarak özgünlüğünü ortaya çıkaran yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sorumlu bireylerdir.

Eğitim ve öğretim süreci; öğrenci-öğretmen-okul-aile-çevre ve tüm bu unsurları etkileyen eğitim politikalarını kapsar.

Okulumuzun bu süreçteki temel hedefi, "öğrenci merkezli" eğitimi içselleştirerek öğrenciyi aktif kılan bir sistem yaratmaktır.

Öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde öğrenci, kendi kendini geliştirebilme duygusunu kazanmalıdır. Başkalarının yapılanmasına ve yönlendirilmesine gerek duymadan, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve gelişimine paralel olarak öğrenme ortamı yaratıp, sonuçlarını kendi açısından yorumlama becerisi kazanması gerekir.

Okulumuzda, bu eğitim sistemi ile;

Öğrencinin; oturduğu yerden sürekli dinleyen biri olmaktan çıkıp; düşünen, araştıran, tartışan, yorumlayan, hazırlığını kendisi yapan, özgüvenli birisi olarak özgünlüğünü ortaya çıkarmaya çalışması;

Öğretmenin ise; sürecin merkezinde bulunan etkin konumu ve kürsüsünden/masasından uzaklaşıp çok anlatan değil, dinleyen, gözleyen, değişik düşünmeyi özendiren, süreci ve sınıfı yönlendiren birisi olması hedeflenmiştir. Öğrenci merkezli eğitim adı altında verilen bu eğitimde öğretmenlerimiz; bireysel farklılıklara dayalı çeşitliliği bilen ve demokratik tutumlara sahip birer rehberdir.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

"Eğitimi farklı kılan, eğitime rehber olan, eğitimcilerdir…"