Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Okul Aile Birliğimiz

  • ADI SOYADI
  • Hakan BİLGİ
  • Reyhan GÜLER
  • Nur AĞLAÇ
  • Emine ATAYURT
  • Nehire KURBAK
  • Ayşen Mustafa
  • Ayten ÖZTEMEL
  • Gülseren GÖK