Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Eğitim Programımız

Öğrenciyi merkeze alan, yaratıcılığını ön plana çıkararak gerek akademik gerekse sanatsal ve sportif anlamda kendini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim - öğretim programımız; disiplinler arası çalışmalarla öğrencilerin araştırma, sorgulama ve bağlantı kurma yöntemleri ile daha kalıcı öğrenmelerini amaçlamaktadır. Okulumuzda dersler, öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurarak her öğrenme biçimine uygun etkinliklerle desteklenerek işlenmektedir. 

Öğrencilerimizin küçük yaşlardan başlayarak öncelikle kendi dilini ve bununla birlikte başka bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenerek kendilerini yaş düzeylerine uygun olarak yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Okumak, bu anlamda en önemsediğimiz konulardan biridir. "Yaşayarak öğrenme" felsefesi doğrultusunda, öğrencilerimiz ile birlikte, okulumuzdaki her birimin katılımıyla "Okuma Saatleri" düzenlenmektedir.

Türkçe ve İngilizcenin yanında, okulumuzda, ikinci bir yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. Dillerin sadece konuşarak anlaşmayı sağlamak dışında evrensel bir yapısı olduğuna inanan okulumuz, öğrencilerimizin müzik, görsel sanatlar, dans ve tiyatro gibi evrensel dillerde de kendilerini ifade edebilmeleri adına gerekli ortamı oluşturmaktadır.

Ayrıca kapalı yüzme havuzumuz ve spor salonumuzun imkânları kullanılarak, öğrencilerin yaş düzeylerine uygun fiziksel gelişimlerini destekleyici yüzme, jimnastik, atletizm, voleybol, basketbol vb. bireysel sporlar ve takım sporları ile tanışmaları ve kendilerine uygun olan spor dalını yaşam biçimi haline dönüştürmeleri için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz, öğretmenin ve/veya öğrencinin talebi üzerine, etüt çalışmaları ile desteklenmektedir.
Öğrencilerimiz için bir dönüm noktası olarak görülen TEOG Sınavları çalışmaları her sene disiplin ve kararlılık içinde sürdürülmektedir.
Bu aşamada, 8.sınıf öğrencilerimiz için planlarımızı akılcı ve gerçekçi temeller üzerine oturtup onların yollarını deneyimlerimizle ve bilgilerimizle aydınlatmayı amaçlıyoruz.
Okul derslerini Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları doğrultusunda öğrencilerimize en çok katkı sağlayacak şekilde planlıyoruz.