Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Ölçme Değerlendirme Birimimiz

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME VE SINAVLARA BAKIŞ

Büyükçekmece Akademi Özel Okulları Ölçme Değerlendirme Biriminin amacı, güvenilir ve tarafsız ölçme teknikleri kullanarak öğretme-öğrenme sürecini izlemek; bu konudaki yardımcı verileri en hızlı ve doğru biçimde hazırlamaktır.

Ölçme Değerlendirme Birimi, her eğitim-öğretim yılı başında sınav takvimini okul idaresiyle birlikte yürütülen bir çalışma ile hazırlar. Bu sınav takvimini oluşturan sınav programı, birimin uygulayacağı sınav tarihlerini içerir. Ölçme değerlendirme biriminin uygulayacağı sınavlar, okul tarafından hazırlanan sınavlar ile dış yayınlarla desteklenmiş sınavlardan oluşur.

Sınıf İçi Davranışlar,
Performans Görevleri,
Proje Çalışmaları,
Hazır Bulunuşluk Sınavları,
Konu Kavrama Testleri,
Dönem Sonu Sınavları,
SBS Denemeleri,

okulumuzun ölçme değerlendirme tekniklerindendir.

( İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıflara, her iki yarı yılda ve çok sayıda deneme sınavları yapılır. Sınavlar değerlendirildikten sonra sınav sonuç belgesi hazırlanır ve velilere gönderilir.)

Ölçme Değerlendirme Birimi, öğretmenlerimizle uyum içerisinde çalışarak kurumumuzdaki eğitim kalitesinin en üst düzeye çıkmasında, öğretim veriminin ve dolayısıyla başarı düzeyinin yükseltilmesinde etkin rol oynamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA"

"Sınavlar ve ölçme değerlendirme; öğrencinin kazanacağı davranış biçimlerine ulaşılıp ulaşılamadığını belirlemeyi ve başarısız durumları ortadan kaldırmayı amaçlar. "