Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Rehberlik Birimimiz

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Okulumuza yeni başlayan çocukların okulun fiziksel ortamına, okul kültürüne ve işleyişine uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen çalışmalardır. Bu bağlamda, rehberlik birimi, öğrencilerin okula daha hızlı uyum sağlamaları için destekleyici çalışmalar yapar.


ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI 

Öğrencilerimizin, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmeleri ve bunlara yönelik gereksinimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu kapsamda; çoklu zekâ alanları, öğrenme biçimleri, mesleki eğilim envanteri vb. ölçme araçlarıyla çeşitli çalışmalar yapılarak raporlar hazırlanır ve öğrencilerimizin aileleriyle paylaşılır. 


EĞİTSEL REHBERLİK
AKADEMİK DESTEK ÇALIŞMALARI 

Okulumuzda öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini desteklemek için, sınıf rehber öğretmeni, branş öğretmeni, okul rehber öğretmeni, veli ve öğrenci iş birliği yapar. Öğrencilerin performansları takip edilir, gerekli durumlarda yönlendirmeler ve destekleyici çalışmalar yapılır. Bu kapsamda, her eğitim öğretim yılının ilk ayı içersinde öğrencilerimiz ile verimli ders çalışma teknikleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Motivasyon, sınav taktikleri, duygu yönetimi, kaygı ile baş etme, çatışma çözme becerileri üzerine belirli periyotlarla çalışmalar yapılarak öğrenciler desteklenir.

DEĞERLER EĞİTİMİ 

"Değerler Eğitimi" çalışmalarıyla öğrencilerimizin kendileriyle, içinde yaşadıkları toplumla ve tüm dünya ile daha barışık bireyler olmalarına destek olacak çalışmalar planlanmaktadır. Saygılı ve adil olmak, sorumluluk, arkadaş olmak, birey olmak, çevre bilinci, emek vermek, kendini tanımak gibi evrensel değerler çeşitli etkinliklerle ele alınmaktadır.
Değerler eğitimi kapsamında çeşitli "sosyal sorumluluk projeleri" de gerçekleştirilmektedir. 

BİREYSEL REHBERLİK
Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, farklılıklara saygı gösterme, duyguları anlama, kendini tanıma, özgüven, motivasyon, arkadaşlık ilişkileri, öfke kontrolü ve çatışma çözme yöntemleri gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

AKRAN ÇALIŞMALARI 

Okul kültürünün ve ruhunun yaşatılmasına yönelik olarak farklı sınıf düzeylerindeki öğrenci ilişkilerini destekleyen, paylaşma ve dayanışma tutumlarını geliştirmeyi hedefleyen bir çalışmadır. Takım çalışmaları her ay değerler eğitimi kapsamında 4 takım oluşturularak gerçekleştirilir. Öğrenciler, içinde bulunulan ayın değerine uygun olarak etkinlikler belirler ve farklı sınıf düzeylerinde arkadaşları ile paylaşır.

TEOG ÇALIŞMALARI 

Ortaokul öğrencilerimize ve velilerimize TEOG sistemi hakkında bilgilendirme, motivasyon, verimli çalışma, sınav taktikleri, duygu yönetimi, sınav kaygısı gibi konularda bireysel ve grup rehberliği çalışmaları yapılır.


AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

- Bireysel Veli Görüşmeleri 

Öğrencilerimizin gelişimlerini değerlendirmek amacıyla ve ihtiyaç duyulduğu zamanlarda veliler ile işbirliğini sağlamak için bireysel veli görüşmeleri yapılır. 

- Veli Seminerleri 

Gereksinimler doğrultusunda planlanan paylaşım çalışmalarıdır. “ Anne-Baba Tutumları, Ergenlik Dönemi, Motivasyon, Teknoloji Kullanımı ve İnternet, Sınav Sürecinde Anne Baba Olmak” gibi konularda planlanmaktadır. 
 

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Oryantasyon Çalışmaları 
2. Sınıf Rehber Öğretmenliği Çalışmaları 
3. Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları 


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA 

"Rehberlik; her öğrencinin farklı bir birey olduğu inancıyla yapılır."