Previous
Next

Eğitim Anlayışımız

Bilgiyi farklı kaynaklardan edinen ve sürekli gelişimi öngörüp öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı, eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır.

Öğretmenlerimiz, bireysel farklılıklara dayalı çeşitliliği bilen ve demokratik tutumlara sahip birer rehberdir.

Eğitim ve öğretim süreci, öğrenci-öğretmen-okul-aile-çevre ve tüm bu unsurları etkileyen eğitim politikalarını kapsar.

Okulumuzun bu süreçteki temel hedefi, “öğrenci merkezli” eğitimi içselleştirerek öğrenciyi aktif kılan bir sistem yaratmaktır.

Duyuru & Haberler

AKADEMUN 23

Today marks a momentous occasion as we come together here for our MUN Conference. It’s a testament to our dedication, teamwork, and