YKS Çalışmalarımız

YKS, öğrencilerin üst düzey düşünme yeteneklerini, problem çözme ve bilim temelli sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini belirlemeye yönelik merkezî bir sınavdır.

Derslerdeki kazanımların yanı sıra, amacımız, öğrencilerimizin YKS’ye de en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaktır. Okulumuzda, öğrencilerimize bu süreçte destek vermek için gereken üst düzey becerileri kazandırmak ve böylece öğrencilerimizin her geçen gün daha başarılı olmalarını sağlamak için sistemli bir hazırlık programı uygulanır.

Okulumuzda, sınav konusunda deneyimli öğretmenleriyle doğru zamanda doğru çözümler üreterek  öğrenci odaklı öğrenim metodu uygulanır. Bu süreçte sınav kapsamı ile bütünleştirilmiş öğretim programları takip edilir.

Okulumuz, öğrencilerini kurs merkezlerine ve özel derse ihtiyaç hissettirmeyen bir çalışmayla YKS’ye hazırlar. Öğrencilerin akademik düzeyleri belirlenerek elde edilen bulgulardan hareketle akademik çalışma programları hazırlanır. Bu program, 11 ve 12.sınıfta ders bazında ve TYT-AYT hazırlık biçiminde uygulanır. Cumartesi günleri yapılan deneme sınavları ve soru çözümleri ile bu çalışmalar pekiştirilir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle eksik kazanımlar belirlenerek kazanım eksikliğine göre ders planları ve YKS hazırlık programı yeniden yapılandırılır.

Motivasyonu yükselten, hızlandırılmış programların uygulandığı; çok sık uygulanan deneme sınavları ile yoğun soru çözme etütlerinin yapıldığı;  “Yaz Kampı”,  “Kış Kampı”, “Nisan Kampı” gibi çalışmalar planlanır.

Sınava bir ay kala akademik hazırlık programı daha da yoğunlaştırılır. Deneme sınavı, bireysel çalışma, kazanım odaklı etüt ve farklı soru tarzları çalışması “her gün” yapılır.

Öğrenciler, öğrendiği bilgileri tekrar etmek ve pekiştirmek, analitik düşünme ve soru çözüm tekniklerini geliştirmek, YKS’nin gerektirdiği üst düzey becerileri kazanmak için çok fazla yeni nesil soru çözerler. Bu çalışmaların yanı sıra, geçmiş yıllardaki YKS soruları da çözülür. Öğrenci çözdüğü her soruda kendini değerlendirir, kendine özgü akıl yürütmeler geliştirir. Böylece adım adım hedefine ilerler. Bu süreç okulumuz tarafından yakından takip edilir.

Fotoğraflar