Eğitim Programımız

Anaokulumuzda araştırmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye dayalı, özgün ve yaşamla ilişkili ‘Tema Bazlı Eğitim Sistemi’ uygulanmaktadır. Bu sistemde öğrencilerimizin yaş ve gelişim özelliklerine ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerini de göz önünde bulundurmaktayız. Belirlediğimiz temaları farklı disiplinlerle ilişkilendirerek öğrencilerimizin etkin katılımıyla daha kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.

Aynı zamanda oyunun çocuğun dili ve iletişim biçimi olduğu gerçeğinden yola çıkarak yapılandırılmış ve yapılandırılmamış oyunlara gün içerisinde yer veriyoruz. Çocuklar için oyunun aynı zamanda gerçek yaşamın provası olduğunu da unutmuyoruz. Montessori’nin dediği gibi “oyun, çocuğun işidir.”

Biliyoruz ki çocuk her ülkede, her coğrafyada ve her dilde çocuk aynı çocuktur. Yaratıcı, meraklı, esnek düşünceli; kendisiyle ve dünyayla barışık, düşüncelerini ve duygularını iyi ifade eden tüm canlılara saygılı, sorumluluk sahibi, vicdanlı, mutlu çocuklar olmaları yolunda onlara rehberlik ediyoruz.

Öğrencilerimizin kültürel gelişimlerini desteleyen, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya koyabilecekleri branş aktivitelerine yer veriyoruz.

Fotoğraflar