Eğitim Anlayışımız

Bilgiyi farklı kaynaklardan edinen ve sürekli gelişimi öngörüp öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı, eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır.

Öğretmenlerimiz, bireysel farklılıklara dayalı çeşitliliği bilen ve demokratik tutumlara sahip birer rehberdir.

Eğitim ve öğretim süreci, öğrenci-öğretmen-okul-aile-çevre ve tüm bu unsurları etkileyen eğitim politikalarını kapsar.

Okulumuzun bu süreçteki temel hedefi, “öğrenci merkezli” eğitimi içselleştirerek öğrenciyi aktif kılan bir sistem yaratmaktır.

Okulumuzda öğrencilerimizin; sorgulama yoluyla, disiplinler arası bir anlayışla ve kavramsal öğrenmeyle yaşadığı deneyimler, kazandığı beceri ve tutumlar, yaşadıkları toplumun ve dünyanın sorunlarına aradıkları çözümler, özgün eğitim anlayışımızı oluşturmuştur.

Bu eğitim sistemi ile öğrencinin sürekli dinleyen biri olmaktan çıkıp; düşünen, araştıran, tartışan, yorumlayan, özgüvenli olarak özgünlüğünü ortaya çıkarmaya çalışması amaçlanmaktadır.

Öğretmenlerimizin ise; süreci ve sınıfı yönlendiren bir rehber olması hedeflenmiştir. 

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA


“Eğitimi farklı kılan, eğitime rehber olan, eğitimcilerdir.”