Rehberlik

Hızlı bir çağın içerinde yaşamak zaman zaman insanın kendi sesini duymasına engel oluyor. Kim olduğunu ve ne istediğini sorgulamak, hayattan beklentilerini sıralamak ya da tüm bunlar üzerine düşünmek zor geliyor insana. Okul Rehberlik Birimi işte bu noktada devreye giriyor.

Okulların gündemindeki belli başlı sorunların “Kendini Bil” söyleminden geçtiği gerçeği dün olduğu gibi bugün ve yarın da bilinmelidir. Sorunları konuşmak ve onları değerlendirmeye çalışmak hem ebeveyn hem de yetişkin adayları olan gençler için bir nevi ihtiyaç olmalıdır. Okullarda değerler eğitimi başta olmak üzere, sorunların çözümüne dair akılcı içeriklere kaynaklık etmek, okulumuzun Rehberlik Birimi’nin görevleri arasındadır.

Ayrıca;

Öğrencilerimizle birebir ya da grup halinde çalışmalar yapmak;
Öğrencilerimizin problemlerini derinlemesine ele alıp özgüvenlerini yerine getirecek çözüm önerilerinde bulunmak;
Kariyer odaklı söyleşi ya da toplantılar düzenlemek;
Üniversiteleri tanıtmak ve bu yönde aktiviteler düzenlemek;
Alanında uzman kişi ya da kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek;
Dünya vatandaşı olmak için kendimizi olduğu kadar çevremizi de yetiştirmek adına bağlı bulunduğumuz ilçenin Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) ile iletişim ve paylaşım halinde olmak başlıca ödev ve sorumluluklarımız arasında yer alır.


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL
OKULLARINDA

“Rehberlik, her öğrencinin farklı bir birey olduğu inancıyla yapılır.”

Fotoğraflar