Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimizin hedefi;  kişisel ve sosyal anlamda öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize destek olmaktır.

Bu hedef bağlamında amacımız, öğrencilerimizin;

Özgüven geliştirmesi,
Bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişmesi,
Okula uyum sağlamalarına yardımcı olunması,
Öğrencilerde davranış değişikliği oluşturmaya yönelik Sosyal Becerileri Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalar yürütülmesi,
Problem çözme becerilerinin gelişmesi,
İletişim becerileri kazanması,
Özdenetim geliştirmesi,
Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesine destek olunmasıdır.
 
Bu amaçları gerçekleştirmek için, bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, uyum çalışmaları,aile danışmalığı, seminerler ve hizmet içi eğitimler düzenlenir, bültenler yayınlanır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

“Rehberlik, her öğrencinin farklı bir birey olduğu inancıyla yapılır.”

Fotoğraflar