Yabancı Dil Eğitimi

İNGİLİZCE

Okulumuzda yabancı dil derslerinde, öğrencilerin gelecekteki eğitimleri ve meslek yaşamları ile ilgili çeşitli dil becerilerini kazanmalarını sağlayan bir program oluşturmaktayız.

Öğrencilerimize Türk ve yabancı (native) öğretmenlerimizle, modern öğretim metotlarını ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı sunmaktayız. 

Yabancı Diller Bölümü olarak amacımız, başta proje tabanlı ve sorgulama temelli öğrenme modeli olmak üzere farklı öğretim metotları ile öğrenciye yabancı dili yaşayarak öğretmektir. Öncelikle teknoloji-dil entegrasyonunu sağlayarak; seçtiğimiz kaynaklarla, yöntem ve tekniklerle öğrencilerimizi dili araştırarak ve sorgulayarak öğrenmeye yönlendiriyoruz. Bu çok boyutlu bakış açısı, öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarını ve genel kültürlerinin de zenginleşmesini sağlamaktadır. Verilen içerik odaklı araştırma etkinlikleri de ayrıca öğrencilerde merak uyandırarak birer araştırmacı olmaları yolunda onlara ışık tutmaktadır.

İKİNCİ YABANCI DİL

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Rusça verilmektedir. Temel amacımız;öğrencilere dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler; yaparak, deneyerek ve öğrenme sürecine katılarak öğrenirler. Öğrencilerin yeni dilde kendilerini basitçe ifade edebilmeleri için gerekli olan sözcük bilgisini edinmeleri ve cümle kalıplarını öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Bir başka amacımız da öğrencilerin yeni bir kültürü tanımalarıdır. Yeni bir dil öğrenmek, gelişen dünyada öğrencilerimizin etkin vatandaşlar olmaları için giderek önem kazanan en önemli unsurlardan biridir.

YABANCI DİL ETKİNLİKLERİMİZ

Okulumuzun Yabancı Diller Bölümü, MUN (Birleşmiş Milletler Model Kulübü), QUIZ SHOW, ve DÜNYA KÜLTÜR GÜNLERİ gibi etkinlikleri her eğitim-öğretim yılında uygulanmaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

“Dilin sınırları, dünyanın sınırlarıdır.”

Fotoğraflar